Formularz kontaktowy

Użyj tego formularza, aby otrzymać wycenę obliczenia rezerw na świadczenia pracownicze

Podaj, który zakres usługi Cię interesuje; można zaznaczyć więcej, niż jedną opcję, wtedy wycenimy wszystkie zaznaczone warianty
Nazwa firmy, dla jakiej przeprowadzimy obliczenia
Dane osoby wysyłającej formularz/osoby kontaktowej
Adres, na jaki ma trafić nasza wycena
Opcjonalnie - zostaw nam numer telefonu do kontaktu, na wypadek, gdyby komunikacja elektroniczna nas zawiodła!
Selected Value: 1
Liczba osób, dla których przeprowadzone zostaną obliczenia rezerw (jeśli przekracza 8000, zaznacz wartość maksymalną)
Zaznacz, jakie świadczenia obowiązują w zakładzie pracy
Wybierz, ile różnych poziomów odpraw emerytalnych otrzymują pracownicy; np. jeśli tylko odprawy "kodeksowe" 100% wynagrodzenia - wybierz 1
Wybierz, ile różnych poziomów nagród jubileuszowych otrzymują pracownicy; np. jeśli układ zbiorowy przewiduje nagrodę po 5, 10, 15 i 20 latach pracy - wybierz 4
Jeżeli chcesz, możesz użyć tego pola do dodania komentarza, np. aby doprecyzować swoje zapytanie ofertowe lub przekazać nam informacje o firmie nie uwzględnione w poprzednich polach formularza