Aktuariusz na trudne czasy?

Skąd wzięło się to zdanie, którym posługujemy się, opisując naszą usługę?

Gdy rozpoczynaliśmy działalność w roku 1999, w Polsce działało bardzo niewielu aktuariuszy. Już samo znalezienie specjalisty, który obliczy wysokość rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, było bardzo trudne. Obecnie wykonanie obliczeń, jak też ich prezentacja w formie ujawnień wymaganych standardami rachunkowości, jest dużo bardziej dostępne.

Zakres naszej usługi daleko wykracza poza obliczenie i prezentację wyniku. W zależności od zlecenia Klienta nasze obliczenia mogą zawierać następujące elementy:

  • Wykonanie obliczeń dla kilku zadanych scenariuszy, na przykład w zakresie stopy dyskonta, przyszłej rotacji pracowników, lub wysokości świadczeń
  • Szczegółowa analiza zysków i strat aktuarialnych w zgodzie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6
  • Wizualizacja wyników w celu ich lepszej prezentacji

Rozszerzona funkcjonalność naszych raportów i obliczeń ma jedną ważną zaletę, na trudne czasy właśnie. W obliczu spowolnienia gospodarczego, a niedługo może nawet recesji, zmniejszenie wysokości świadczeń zapisanych w układzie zbiorowym może być efektywnym sposobem na uwolnienie części kapitału. Analiza kilku opcji, jakie są możliwe do wynegocjowania z załogą, ułatwi negocjacje i pozwoli na osiągnięcie optymalnego wyniku.